Allmänna vilkor

Betalning 
Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Betalningsvillkor 
Vi använder Klarna som betalningsförmedlare och erbjuder fakturabetalning (ingen fakturaavgift) delbetalning, kortbetalning samt direktbetalning via bank. 
Fullständiga betalvillkor hittar du här

Leverans

Vid beställning av lagervara under vardagar är vår målsättning att varan skickas inom 2-3 arbetsdagar och beräknas vara framme 3-5 arbetsdagar senare. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och vi garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna antalet vardagar då oförutsedda förseningar kan uppstå. Leveransproblem som vi känner till får du information om ifall du lämnat e-postadress där vi kan kontakta dig. Vid eventuella större förseningar som Seaside Bike AB kan påverka har kunden rätt att häva köpet. Eventuellt förskott betalas tillbaka inom 30 dagar i de fall konsumenten på godkända grunder häver köpet.

Full returrätt gäller inom fjorton dagar från datumet för orderbekräftelsen, förutsatt att varan är i nyskick och i sin originalförpackning. Returkostnad betalas av kunden.

Returadressen är Seaside Bike AB, Lodgatan 14, 211 24 Malmö. Tel. 040-44 00 33

Ångerrätt

Ångerrätt gäller då varan återsänds i väsentligen oförändrat skick inom 14 dagar från leveransdagen. Kunden har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan.  Kunden skall ombesörja frakt till angiven returadress. Eventuellt förskott betalas tillbaka inom 30 dagar i de fall konsumenten på godkända grunder häver köpet.

Seaside Bike AB, Lodgatan 14, 211 24 Malmö. Tel. 040-44 00 33

Leveransgaranti 

Seaside Bike AB garanterar att den levererade varan stämmer överens med de utgivna specifikationer samt kundens beställning och att varan är fri från fabrikationsfel eller andra fel vid leverans.

Vid leveransskada 

Kunden är skyldig att vid mottagen leverans kontrollera att varan inte har skador. Om kunden upptäcker skador på emballage vid leverans ska en anmälan göras direkt till fraktaren eller utlämningsstället för att garanti om leveransskada ska gälla. Anmälan ska ske till Seaside Bike AB inom skälig tid.

Vid felleverans 

Kunden är skyldig vid mottagen leverans kontrollera att levererad vara stämmer med gjord beställning. Med felleverans menas fel färg, fel modell osv. Fel vid leverans ska anmälas till Seaside Bike AB inom skälig tid. Vid felleverans äger Seaside Bike AB rätten att förse kunden med ny vara. Seaside Bike AB står vid felleverans för ombesörjning och kostnad för retur. Varan skall då vara packad i originalförpackning och oskadd.  

Garanti omfattar 

 • Samtliga cyklar kommer med 5-års garanti för rambrott. För bromsar, växlar, motor, batteri, display, låda, styre, hjul är garantitiden 1 år.
 • Garantin förlängs inte genom att delar byts ut. 
 • Garantin innefattar för Seaside Bike AB att skicka de ersättningsdelar som behövs för att kunden på egen hand skall kunna byta delarna, alternativt enligt överenskommelse med verkstad på ort.

Garanti omfattar inte 

 • Garantin omfattar inte, kedja, rem, vajrar, däck, slang, skärmar samt eventuellt kedjeskydd. Som fel betraktas inte normala intrimnings- eller justeringsåtgärder som justering av växlar och bromsar, ekerspänning, efterdragning av lösa skruvar och muttrar eller normal förslitning. 
 • Garantin omfattar ej fel som uppstått pga. t.ex. användning, fukt, förslitning, dåligt underhåll/skötsel, överlastning eller yttre åverkan. 
 • Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som kunden lidit p.g.a. handhavandefel.
 • Garantin omfattar inte att ersätta kunden för olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln.
 • Garantin omfattar inte heller fel som saknar betydelse för cykelns funktion och användning.
 • Batteri på elcykeln ska inte utsättas för extrem hetta eller vatten.
 • När cykeln inte används ska batteriet förvaras torrt och svalt.
 • Batteriet bör även underhållsladdas om det inte används under en längre tid för att det ska bibehålla sin fulla kapacitet.

OBS! Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan skada cykeln.  Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas. 
Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100kg plus förare). Cykeln är gjord för normal stads/landsväg och är inte ett terrängfordon.

Övriga garantivillkor 

Datum på köpbeviset/kvitto gäller som inköpsdag. Reklamerar inte kunden inom garantitidens utgång, förlorar kunden rätt att åberopa garanti. Vid förekommande skador eller andra fel på varan är kunden skyldig att omedelbart begränsa ytterligare skada som kan uppstå till följd av fortsatt användning.  

I förekommande fall kunden åberopar garantierna äger Seaside Bike AB i enlighet med villkoren rätt att avhjälpa felen. I förekommande fall Seaside Bike AB ej lyckas avhjälpa felen inom 60 dagar skall kunden tillsammans med Seaside Bike AB komma överens om förlikning. Sådan förlikning överstiger aldrig det av kunden erlagda beloppet för varan.

Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa garantivillkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Svensk rätt skall gälla vid tillämpning, tolkning och hävdande av alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer av/ som i något avseende är relaterade till ovanstående garanti.