Skötselråd

Dessa skötselråd är en förutsättning för att garantivillkoren skall gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medföra att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid.

Om du däremot vårdar din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

  • Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmar.
  • Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram (centrumbult) måste åtgärdas av en cykelverkstad omedelbart.
  • Se till att ha välpumpade däck då det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna vid stötar.
  • Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett konstant tickande ljud är det dags att lämna in cykel för ekerspänning och/eller riktning av fälg. Detta är extra viktigt när cyklen är ny och körs in.
  • Kontrollera regelbundet att remmen är spänd korrekt enligt medföljande guide från Gates Carbon Drive. Detta är viktigt för att säkerställa en lång livstid.

Detta bör alltid kontrolleras inom några veckor efter det att du börjar använda din nya cykel.

  • Förvaring av cykel ska ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell och regnskydd användas.
  • Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra rost eller fukt får grepp.

En ren cykel är lättare att underhålla och dessutom fungerar komponenterna på din cykel bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc.

  • Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid avsköljning med slang bör du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger in i cykelns lager – så som pedaler, vevlager, nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta, kyla eller vatten under längre tid. När cykeln inte används under längre perioder ska batteriet förvaras i torrt och svalt utrymme och underhållsladdas till mellan ca: 50-80%.

Efter rengöring är det mycket viktigt att smörja alla rörliga delar (så som kedja, växlar, vajrar och pedalfäste). Rengör och smörj kedja så snart behov uppstår (OBS! Gäller ej för dig som har underhållsfri remdrift)

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts och vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla! Än en gång vill vi påminna om att vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller med noga användning av skyddskapell.

OBS!

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar så som trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande, speciellt om man kör med tung last. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att även ramen försvagas.

Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100 kg plus förare ca 80 kg).

Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon. Den klarar självklart grusvägar och motsvarande.